Νέα

βακτηριοφάγος

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο και βίντεο σχετικά με βακτηριοφάγοι.

https://www.dw.com/de/phagen-bakterienfresser-aus-georgien-als-medizin-von-morgen/a-51309915(Γερμανικά) Θα πρέπει να το κάνω αυτό

https://www.dw.com/en/phages-bacterial-eaters-from-georgia-to-fight-antibiotic-resistance/a-51350421?fbclid=IwAR24IxDqmEJHqjBwZW6oTu2jGjkrceONKR3JxeVhiQkJ-m9Z4-Hl7GArfw0(Αγγλικά) Δεν μπορώ να το κάνω αυτό